Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká a vztahuje pouze na internetový obchod www.dokonalepradlo.cz. Provozovatel obchodu Ivana Schenková shromažďuje některé osobní informace, které jsou specifikovány níže, a to pro své vlastní potřeby nebo potřeby nezbytné pro uskutečnění obchodních smluv vzniklých při provozování internetového obchodu www.dokonalepraslo.cz nebo závazků provozovatele, které převzal při poskytování software, poskytování následných aktualizačních a inovačních licencí programů, pro rozvoj nabízených služeb, zdokonalení ovladatelnosti obchodu, zjednodušení procesu nákupu, informování atd.

Ivana Schenková se sídlem Pod Olšinou 746/6a, 747 16 Hať neshromažďuje žádné citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách atd. Při uchovávání osobních údajů dodržujeme Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejících.

 

Jaká osobní data shromažďujeme?

Firma Ivana Schenková  shromažďuje pouze data nutná k uskutečnění plnění kupní smlouvy uzavřené zákazníkem v internetovém obchodě www.dokonalepradlo.cz a jedná se o následující:

      

  • Jméno a příjemení ( u firmy obchodní jméno nebo firmu a IČ a DIČ)
  • Dodací adresa
  • Fakturační adresa
  •  E-mail
  •  Telefon

 

Prohlášení:Ivana Schenková, Pod Olšinou 746/6a, 747 16 Hať  se zavazuje k tomu, že nebude svěřená osobní data, popsaná v předchozím odstavci poskytovat třetí osobě pro komerční nabídku nesouvisející s internetovým obchodem www.dokonalepradlo.cz bez souhlasu vlastníků těchto dat.Firma Ivana Schenková se dále zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze.
 Pokud dojde k převodu vlastnických práv nebo pronájmu tohoto internetového obchodu jiné fyzické či právnické osobě, veškerá získaná data přejdou do užívání novému vlastníkovi nebo nájemci za stejných podmínek, přičemž je nový vlastník vázán dodržováním prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. ledna 2011, vydává Ivana Schenková, Pod Olšinou 746/6a, Hať 747 16, IČ: 71938931